InstallQ erkend installateur

In 2007 is de Vestigingswet komen te vervallen. In deze wet waren eisen opgenomen waaraan de elektrotechnische installateurs moesten voldoen. Dus vandaag de dag mag iedereen in Nederland zich installateur noemen. Voor u als particulier is het dan moeilijk om uit te maken wie dan de vakman is.

Zeemanelektro is InstallQ erkend installateur.

Ons erkenningsnummer bij InstallQ is: 13375


Niet iedereen mag zich erkend installateur noemen. Daarvoor moet er aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen worden voldaan. Zo moet hij beschikken over voldoende kennis, werken volgens de juiste normen en in het bezit zijn van de juiste (meet)gereedschappen. Nadat gecontroleerd is dat aan de eisen is voldaan, mag iemand zich erkend installateur noemen. Kiest u voor een InstallQ erkend installateur, dan maakt u altijd een veilige keuze.

Zekerheden bij een erkend installateur

  • Aangesloten bij branche organisatie Techniek Nederland
  • Gecertificeerd door InstallQ
  • Installateur met zegelrecht
  • Voldoet aan strenge kwaliteitseisen
  • Zekerheid voor het veilig oplveren van elektrische installaties
  • De beste garanties en algemene voorwaarden

Landelijk erkend installateur

In het erkenningen register van de InstallQ zijn de installatiebedrijven opgenomen die aangetoond hebben dat men beschikt over voldoende vakbekwaamheid. Naast de vakbekwaamheid dient het installatiebedrijf te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij moet u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid (uw veiligheid) te testen, de aanwezigheid van de vereiste normen en publicaties om uw installaties zo te ontwerpen dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Lid van Techniek Nederland

De veiligheid van installaties in woningen is meer dan ooit onderwerp van gesprek. Staat ú er wel eens bij stil dat uw elektrotechnische installatie thuis een gevaar kan vormen, door alle apparatuur die er onderhand op is aangesloten? Dat de cv-ketel wellicht onder onveilige omstandigheden functioneert en zelfs zou kunnen ontploffen? Of dat stilstaand water in uw leidingen legionellabesmetting kan veroorzaken? Waarschijnlijk niet. En dat zijn nu typisch klussen waarbij het goed is om een vakman in de arm te nemen.

Veiligheid is nog maar één aspect. Comfort is niet minder belangrijk. Een deskundig aangelegde installatie - of dat nu gas, water of elektriciteit is - maakt uw leven een stuk plezieriger. De Techniek Nederland installateur beheerst de fijne kneepjes om alles uit uw installatie te halen. Of om energie te besparen. Die vakman die u in huis haalt, kent de laatste technieken. Want op de terreinen waar de Techniek Nederland leden actief zijn, gebeurt nogal wat.


Zegelrecht

Het verwijderen en opnieuw terugplaatsen van een zegel in uw meterkast mag enkel en alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur. Deze is in het bezit van en zegelrechtovereenkomst van het energiebedrijf.

Het onbevoegd verbreken van een zegel is strafbaar voor u als eigenaar van de woning.

Zeemanelektro is erkend installateur met zegelrecht.

Klik hier voor meer informatie over zegelrecht.