Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat een installateur de zegel van uw netwerkbedrijf in uw meterkast mag verbreken en deze mag vernieuwen. Het zegelrecht kan alleen worden aangevraagd door een erkend installateur. Zeemanelektro.nl is er erkend InstallQ installateur en heeft zegelrecht bij alle netwerkbedrijven in Nederland.


Het zegelrecht is bedrijfsgebonden

Indien uw zegel wordt verbroken door ons, zal onze monteur een nieuwe zegel aanbrengen na afloop van de installatie. Deze zegel bevat een unieke code. De codes op de door ons geplaatste zegels zijn aan ons bedrijf gelinkt, waardoor het netwerkbedrijf altijd kan achterhalen welke installateur wijzigingen heeft aangebracht in uw elektrische installatie. Op deze manier kan er geen misbruik worden gemaakt van deze bevoegdheid.

Het zegelrecht voor erkend installateurs geeft enkel recht op het spanningsloos maken van de installatie en het vervangen van een doorgebrande zekering. Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdaansluiting of het doen van andere aanpassingen onder de kWh-meter. Deze wijzigingen moet u zelf bij uw netwerkbedrijf aanvragen.


Wij hebben een meldingsplicht bij onregelmatigheden m.b.t. de zegel

Als wij voor onze werkzaamheden uw groepenkast moeten aanpassen kan het zijn dat wij onregelmatigheden constateren met de huidige zegel. Een installateur met zegelrecht is verplicht om alle onregelmatigheden (geen zegel of reeds verbroken zegel) te melden aan uw netwerkbedrijf. Na deze melding zal het netwerkbedrijf bij u langskomen om te bepalen wat er verder moet gebeuren.

Zegelrecht geeft alleen de erkend installateur toestemming om de zegel van het netwerkbedrijf te verbreken. Deze toestemming is vastgelegd in een contract tussen de installateur en de netwerkbeheerder. Zonder dit contract is het verbreken van de zegel een economisch delict en zal uw netwerkbeheerder een onderzoek instellen naar eventueel misbruik van de meterstanden.

U bent als verbruiker zelf verantwoordelijk voor de installatie en de bijbehorende zegel. Zorg ervoor dat u altijd een erkend installateur aan uw installatie laat werken.


InstallQ erkend installateur en lid van Techniek Nederland

Zeemanelektro.nl heeft zegelrecht. Daarnaast is het een InstallQ erkend installateur en lid van Techniek Nederland. Hierover kunt u meer informatie vinden door op de links hieronder te klikken: