Meterkast eisen

Wanneer u een nieuwe groepenkast wilt laten installeren in een nieuwbouw huis / bedrijfspand of in een huis / bedrijfspand waarin de plaats van de meterkast wordt verplaatst dient de meterkast aan bepaalde eisen te voldoen.

Op zeemanelektro.nl willen wij u zo goed mogelijk informeren, indien u de informatie niet via de website kunt vinden neem dan contact met ons op via onze contactpagina en wij nemen alle tijd voor u om u goed te informeren.


De NEN2768 beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en de indeling voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie in laagbouw en hoogbouw, beter bekend als de meterkast. Tevens legt deze norm de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten, en de inrichting van de leidingdoorvoeren vast van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributie- en aansluitnetten.

De nieuwe uitgave van de norm NEN2768 m.b.t. de eisen op 1 december 2005 is om de bestaande vouwbladen te herzien. De laatste versie van deze richtlijnen kunt u hieronder downloaden:


Wanneer is een meterruimte (meterkast) verplicht?

In een gebouw moet een meterruimte aanwezig zijn wanneer de gebruiksfunctie een voorziening heeft voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming met een aansluitmogelijkheid op het desbetreffende openbare net.

Voor bijna alle gebruiksfuncties (met uitzondering van de lichte industriefunctie, andere overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) eist het Bouwbesluit in artikel 2.47 en 2.48 een aansluiting op het distributienet van elektriciteit. Een meterruimte is daarom bijna in elk gebouw verplicht. Het verschil met een meterruimte in een bestaand gebouw en een meterruimte in een nieuw gebouw ligt in het feit dat bij een nieuwbouwsitiuatie afdeling 4.12 en artikel 2.185 van toepassing zijn en bij bestaande bouw niet. In afdeling 4.12 stelt het Bouwbesluit eisen aan de afmetingen (met aansturing van de NEN 2768) en de regenwerendheid van een meterruimte. In artikel 2.185 worden eisen gesteld aan de bereikbaarheid van en meterruimte.