Meterkast eisen

De meterkast vormt de fysieke schakel tussen toeleveranciers en gebruikers. Hier wordt de elektriciteitskabel van het energiebedrijf op de zekeringen of automaten afgemonteerd. Wanneer u een nieuwe groepenkast wilt laten installeren in een nieuwbouw huis / bedrijfspand of in een huis / bedrijfspand waarin de plaats van de meterkast wordt verplaatst dient de meterkast aan bepaalde eisen te voldoen. Op Zeemanelektro.nl willen wij u zo goed mogelijk informeren.


De NEN 2768 beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en de indeling voor de meterruimte bestemd voor een woonfunctie in laagbouw en hoogbouw, beter bekend als de meterkast. Tevens legt deze norm de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten en de inrichting van de leidingdoorvoeren vast van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributie- en aansluitnetten.

De laatste versie van deze richtlijnen kunt u hieronder downloaden:


Uw nieuwe groepenkast direct door ons laten samenstellen?


Wanneer is een meterruimte (meterkast) verplicht?

In een gebouw moet een meterruimte aanwezig zijn wanneer de gebruiksfunctie een voorziening heeft voor elektriciteit, gas, drinkwater of verwarming met een aansluitmogelijkheid op het desbetreffende openbare net.

Voor bijna alle gebruiksfuncties (met uitzondering van de lichte industriefunctie, andere overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde) eist het Bouwbesluit in artikel 2.47 en 2.48 een aansluiting op het distributienet van elektriciteit. Een meterruimte is daarom bijna in elk gebouw verplicht. Het verschil met een meterruimte in een bestaand gebouw en een meterruimte in een nieuw gebouw ligt in het feit dat bij een nieuwbouwsitiuatie afdeling 4.12 en artikel 2.185 van toepassing zijn en bij bestaande bouw niet. In afdeling 4.12 stelt het Bouwbesluit eisen aan de afmetingen (met aansturing van de NEN 2768) en de regenwerendheid van een meterruimte. In artikel 2.185 worden eisen gesteld aan de bereikbaarheid van en meterruimte.


Richtlijnen voor een bouwkast

Wanneer u nieuw gaat bouwen, en dus nog niet kunt voldoen aan de eisen die aan een meterkast gesteld worden kunt u een tijdelijke aansluiting aanvragen. In de volksmond spreken we dan van een bouwkast. Ook aan een bouwkast worden eisen gesteld door de netbeheerder. Sinds 2017 zijn deze eisen aan een bouwkast uniform voor geheel Nederland. De maximale waarde welke u op een bouwkast kunt krijgen is 3 x 80 A.

Via de volgende link vindt u een pdf file met alle informatie over de eisen die gesteld worden aan een tijdelijke elektriciteitsvoorziening (bouwkast).