Garanties en voorwaarden voor uw installatie

Het is begrijpelijk dat u zekerheid wilt wanneer u zonnepanelen laat installeren. Een zonnepanelensysteem is immers een investering voor minimaal 25 jaar en daarom mogen er geen snelle gebreken optreden. Op deze pagina informeren wij u over de garanties die wij bieden bij al onze installaties en de voorwaarden waaronder wij de zonnepanelen bij u thuis kunnen plaatsen.


Garantie op de gehele installatie

Bij Zeemanelektro.nl stemmen we de volledige installatie zorgvuldig op elkaar af. We combineren onze zonnepanelen, omvormers en montagematerialen op de door de fabrikant voorgeschreven manier. Omdat de installatie van uw PV-systeem vakkundig wordt uitgevoerd, zouden er geen problemen mogen optreden. Mocht er toch iets misgaan, dan is dat ons probleem en niet dat van de klant.

Daarom biedt Zeemanelektro.nl 10 jaar systeemgarantie op al onze installaties. Als er binnen deze periode iets mis is met uw installatie, hoeft u niet zelf naar de fout te zoeken. Wij zorgen ervoor dat het systeem weer volledig werkt, zonder extra kosten zoals inspectie- en voorrijkosten. Hoewel de kans op fouten klein is, zullen deze niet voor uw rekening zijn.


Wilt u direct inzicht krijgen in uw mogelijkheden en potentiële besparing?


Garanties op de gebruikte materialen

Bij Zeemanelektro.nl gebruiken we uitsluitend de beste materialen voor zonnepanelen. Deze materialen worden geleverd met fabrieksgarantie, waardoor wij deze ook aan u als klant kunnen bieden. Mocht er een probleem optreden met de materialen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan het contact met de fabrikant leggen om de defecte materialen te vervangen.

Hieronder vindt u een overzicht van de garanties die wij bieden op de gebruikte materialen voor uw installatie:

Jinko zonnepanelen
25 jaar productgarantie, 30 jaar vermogensgarantie
SolarWatt zonnepanelen
30 jaar garantie
Enphase micro-omvormers
25 jaar garantie
Overige Enphase materialen
5 jaar fabrieksgarantie, 10 jaar systeemgarantie
SolarEdge omvormers
12 jaar garantie (tegen meerprijs uitbreidbaar tot 25 jaar garantie)
SolarEdge optimizers

25 jaar garantie

Solax omvormers
10 jaar garantie
Esdec montagematerialen
20 jaar garantie
Materialen groepenkast
2 jaar fabrieksgarantie, 10 jaar systeemgarantie

Uitgangspunten van onze offertes

 • De locatie moet bereikbaar zijn met een rolsteiger.
 • Het dak moet voldoende draagvermogen hebben om de extra last van de zonnepanelen te dragen.
 • Het dak moet geschikt zijn voor standaard montagemateriaal.
 • Er dienen reserve dakpannen aanwezig te zijn op de locatie. Eventuele aan te leveren reserve dakpannen zijn de verantwoordelijkheid en op kosten van de klant.
 • De berekening is gebaseerd op een groepenkast die voldoet aan de huidige normen, tenzij anders aangeboden.
 • Als er nog een draaischijfmeter (Ferrarismeter) aanwezig is of een digitale meter die niet geschikt is voor teruglevering, zal deze kosteloos worden vervangen door de netbeheerder voor een digitale meter met meerdere telwerken geschikt voor teruglevering.
 • De weersomstandigheden moeten dusdanig zijn dat het werk veilig en productief kan worden uitgevoerd.
 • Offertes gaat ervan uit dat leidingen door de muur en/of vloer worden geboord en/of gefreesd. Dit gebeurt op eigen risico van de klant. Zeemanelektro.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan bestaande leidingen, plafonds, muren of vloeren.
 • Offertes zijn exclusief grond- en graafwerkzaamheden, die door de klant zelf moeten worden uitgevoerd.
 • De eventuele bestaande installatie moet zijn aangelegd in overeenstemming met de toen geldende normen.
 • Over het algemeen geldt in Nederland een landelijke vrijstelling voor het aanbrengen van zonnepanelen. Er kunnen echter (lokale) afwijkende regels van toepassing zijn, zoals lokale regelgeving, bouwvergunningen, monumentenstatus, enzovoort. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te informeren of er afwijkende wet- en regelgeving van toepassing is.

Voorwaarden voor de garanties

In enkele gevallen kunnen de bovengenoemde garanties komen te vervallen. Dit gebeurt wanneer er sprake is van:

 • Een verwijtbare fout van de klant.
 • Lekkage aan het dak die niet is veroorzaakt door de installatie.
 • Schade door natuurgeweld.
 • Het niet langer leverbaar zijn van het specifieke product waarvoor geen vervangend product beschikbaar is.

In deze gevallen kan de garantie mogelijk niet van toepassing zijn.


Algemene voorwaarden

Voor verdere algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten van onze brancheorganisatie Techniek Nederland.